Deutsch|English|Castellano|Valencià
Actualitat
Notícies
Agenda
Ajuntament
Salutació
Atenció al ciutadà
Equip de govern
Ordenances
Perfil del contractant
Contacte
L'Atzúbia - Forna
Localització
Història
Patrimoni històric
L'Atzúbia
Església
Font
Forna
Església
Castell
Font
Paratges naturals
Zona d'acampada
Cova del tossal del llop
Activitats
Senderisme
Poliesportiu
Piscina
Biblioteca
Festes
Gastronomia
Allotjament
Serveis
Associacions
Fototeca
Tauler de notícies
«««««««12345»»»»»»»
CONCERTS CASTELL DE FORNA 2016 12/07/16 10:48

L’Ajuntament de l’Atzúbia organitza un any més, en els mesos de juliol i agost, els “Concerts d’estiu” al Castell de Forna.
Enguany seran tres actuacions musicals que tindran lloc a l’interior del castell, amb un aforament reduït de 100 persones i amb un preu de 8 €. 
Dissabte 23 de juliol actuarà el grup A Piacere Quartet de corda; diumenge 7 d’agost Silvia Peña (jazz) ; i, finalment, diumenge 14 d’agost, Dolç tab jazz.
Tots aquests concerts seran a les 20h en el marc del pati i la llum del capvespre del Castell de Forna.
L’adquisició de les entrades es pot fer anticipadament a les dependències de l’Ajuntament de l’Atzúbia 

(tel. 965571358)

 

 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE SOCORRISTA MUNICIPAL 14/06/16 17:55

Per resolució de l´Alcadía de data 13 de juny de 2016 s´ha adjudicat definitivament el contracte menor de socorrista de la piscina municipal.

Accés al anunci:

http://www.atzubia-forna.org/static/noticies/58/ANUNCIO_DE_ADJUDICACION_DEFINITIVA_DEL_CONTRATO_socorrista_2016.pdf

TRES COURT - INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 20/05/16 12:27

ELS CURTS MÉS CURTS

18a edició

SIMULTÀNIAMENT A TOT EL MÓN 3 i 4 DE JUNY DE 2016

CENTRE CULTURAL AUSIÀS MARCH - 20:00 hores

 

ANUNCI SOCRRISTA PISCINA MUNICIPAL 2016 04/05/16 09:43

Les persones interessades a exercir el lloc de SOCORRISTA-ENCARREGAT DEL MANTENIMENT DE LA PISCINA, hauran de reunir i acceptar les condicions següents:

 

  1. Estar en possessió del títol de Socorrista i ser major d’edat
  2. Obertura i tancament de la Piscina
  3. Neteja i atenció dels jardins i plantes del recinte
  4. Neteja i conservació de les instal·lacions
  5. Cloració i vigilància de l’estat de l’aigua de la piscina
  6. Control i cobrament de les entrades als usuaris d’acord amb les tarifes vigents
  7. Duració aprox. del contracte: 13 de Juny a l'11 de Setembre
  8. Retribució a convindre i Seguretat Social a compte de l’Ajuntament

 

Els interessats presentaran les sol·licituds en la Secretaria d’aquest Ajuntament fins el dia 31 de Maig, degudament signades amb ressenya de totes les dades personals.

 

mes info:http://www.atzubia-forna.org/static/noticies/56/SKM_C224e16050409480.pdf

AVIS PLA LOCAL CREMES PASQUA 2016 23/03/16 09:35

Segons s´ha establit en el Pla de Vigilància de la Direcció General de Prevenció, Extinció de Incedis i Emergències, sobre modificació del període de cremes per a 2016, amb data 22 de març de 2016, queda prohibida la crema entre el 23 de març i 4 d´abril de 2016, ambdos inclosos.

En virtud del Pla de Vigilància, queden SUSPESES totes les llicéncies de crema expedides per este Ajuntament per a la data objete de prohibició amb carácter inmediat.

EDICTE COBRANÇA TRIBUTS MUNICIPALS PRIMERA VOLUNTARIA 15/03/16 13:15

Edicte cobrança dels Tributs Municipals corresponents a la primera voluntaria 2016 gestionats per SUMA GESTIÓ TRIBUTARIA, periode desde el 14 de març fins el 3 de juny del 2016.

mes info:http://www.atzubia-forna.org/static/noticies/54/SKM_C224e16031513580.pdf

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. 08/03/16 18:44

El Ple de l’Ajuntament de l’Atzúbia, en sessió extraordinària celebrada el dia 10 de març de 2015, adoptà l’acord d’estimació o desestimació de les al·legacions i dels informes rebuts en la fase d’exposició pública i consulta de les administracions; aprovació de la proposta de la memòria ambiental, i aprovació provisional del pla general d’ordenació urbana de l’Atzúbia. El Ple de l’Ajuntament de l’Atzúbia, en la sessió celebrada el dia 18 de febrer de 2016, aprovà la modificació puntual plantejada al pla general d’ordenació urbana aprovat provisionalment per Acord del Ple de 10 de març de 2015 i sotmetre a informació pública la citada modificació.

De conformitat amb l’establit en l’article 83 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, se sotmet a informació pública per període d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la data de publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Durant el dit termini podrà ser examinat en les dependències de l’Ajuntament de l’Atzúbia, situades al carrer del Pont, 5 de l’Atzúbia, de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores. Les al·legacions, reclamacions i suggeriments hauran de dirigir-se a l’Ajuntament de l’Atzúbia i seran presentades per qualsevol dels mitjans que arreplega la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

L’Atzúbia, 1 de març de 2016.

L’alcalde: Josep Vicent Vidal Torralba

 

 

DOGV núm. 7736 de 8 de març de 2016: http://www.atzubia-forna.org/static/noticies/53/2016_1575.pdf

DOCUMENTACIÓ:

O.E. 1.1 CLASIFICACIÓ: http://www.atzubia-forna.org/static/noticies/53/OE1_2016_v1_2000_Atzubia.pdf

O.E. 2.1 CALIFICACIÓ: http://www.atzubia-forna.org/static/noticies/53/OE2_2016_v1-Atzubia.pdf

 

HORARI PRIMAVERA CASTELL DE FORNA 07/03/16 13:37

DIUMENGES I FESTIUS

DOMINGOS Y FESTIVOS 

SUNDAYS AND HOLIDAYS

SONTANGS UND FEIERTAGEN 

D' 11H. - 13H.

OBERTURA TEMPORADA: DIUMENGE 13 DE MARÇ

 

 

ENLLAÇ CARTELL:http://www.atzubia-forna.org/static/noticies/52/HORARI_CASTELL_2016.pdf